Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss i Salem Bergen. Vårt mål er å holde deg som person godt informert om vår behandling av dine personopplysninger og at all informasjon rundt dette skal være tydelig og lett tilgjengelig. Dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen, eller til vår behandling av dine personopplysninger, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.

Salem Bergen er en misjonskirke tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har gudstjenester hver uke gjennom hele året, har et aktivt barne-, og ungdomsarbeid og smågruppearbeid.

Generelt
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer/medarbeidere og andre som har en tilknytning til vår kirke, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger, er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Datatilsynet definerer:
Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).
Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig
Salem Bergen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes det, i loven, den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som har ansvaret for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Hvordan informasjonen hentes?
Salem samler inn opplysninger direkte fra den registrerte, og internt i menigheten.

Hjemmel for behandlingen av opplysningene:
Salem behandler personopplysninger basert på følgende hjemler:

 • Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a
 • Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b
 • Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c

Hvilke typer personopplysninger som behandles?

Når du er medlem eller aktiv i Salem, lagrer vi din kontaktinfo (inkl. navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse), kjønn, hvor og når du fikk medlemskap og evt. hvor og når du ble døpt og sivil status. Vi lagrer også skriftlig kommunikasjon fra oss til deg og evt. din familie.

 • Ved medarbeiderskap behandler vi i tillegg informasjon om nåværende og tidligere tjenester, og informasjon i forbindelse med administrering av ditt medarbeiderskap.
 • Ved deltagelse i søndagsskolen behandles opplysninger om barnets foresatte og kontaktopplysninger.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

 • Kontaktopplysningene brukes til å nå deg med informasjon fra Salem.
 • Kontaktinfo og annen inngitt informasjon dersom du melder deg på et av våre arrangementer.
 • Administrasjon av ditt evt. medarbeiderskap.
 • Ved medlemskap i Salem, rapporteres ditt navn, fødselsår og adresse inn i forbindelse med frifondmidler/statsstøtte.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

 • Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger i Cornerstone, (vår medlemsdatabase) så lenge du er registrert som medlem i Salem. Ved utmeldelse vil vi slette deg fra vårt register.
 • Søndagsskolen i Salem: Alle opplysninger slettes når den foresatte sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.
 • Ikke medlem: Alle opplysninger slettes når du sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.
 • Medarbeidere: Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap lagrer vi kontaktinfo og informasjon om tjenesten. Ved avsluttet medarbeiderskap vil vi slette informasjonen om tjenesten, kontaktinfo slettes kun dersom medarbeideren ikke er medlem.

Hvem deler vi opplysninger med
Systemleverandører

 • Elvanto 
  • Ansatte, frivillige ledere og teamledere internt i organisasjonen kan ha tilgang til dine kontaktopplysninger, menighetstilknytning, og tjenestested. Elvanto lagrer sine data i Irland. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.
 •  Cornerstone
  • Ansatte i Salem kan ha tilgang til dine personopplysninger. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.
 • Check-in
  • Om du melder deg på et arrangement i Salem-regi, vil tilgangen til informasjonen du gir kunne være delt med frivillige ledere og teamledere som jobber med det aktuelle arrangementet. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.

Tilskuddsgivere

 • K-Stud
  • Lister med navn, adresse, fødselsår og oppmøteprotokoll hentes ut fra Elvanto, og registreres av oss i k-stud sin kursportal.
 • NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband)
  • For medlemmer i Salem Bergen t.o.m. 26 år,  så registrerer vi ditt navn, fødselsår og adresse inn i NLM Ung sitt frifondsystem/statsstøtte via en sikret registreringsportal.

Hvordan vi beskytter opplysningene
Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Tilgang gis kun basert på at vedkommende har direkte tjenestemessig behov for opplysningene.

Administrasjon av, og endringer i lagrede opplysninger
Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Ta kontakt med oss for å oppdatere oss ved endringer.

Rettigheter
Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, endring eller begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, ta da enten kontakt med din mellomleder eller kontakt oss på salembergen@nlm.no

Informasjon om barn
Opplysninger om barn lagres primært i Cornerstone med info vedr. navn, fødselsdato, klasse, foresatte og deres kontaktinfo.

Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktopplysninger;

Salem misjonskirke NLM Bergen
Sigurds gate 6
5015 BERGEN
55 90 48 00
salembergen@nlm.no

Powered by Cornerstone