Bli medlem

Medlemskap i Salem misjonskirke NLM Bergen kan tegnes av personer som:

  • Bekjenner seg til den kristne tro.
  • Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonskirkens lover.
  • Betaler medlemskontingent.

Rettigheter og forpliktelser som medlemskapet gir:

Medlemskapet gir deg tale og stemmerett på årsmøtet. Det vil si, du får være med å velge styret for Salem misjonskirke Bergen, og på den måten være med å påvirke hvordan arbeidet skal drives. Videre medfører et medlemskap at Salem er din faste forsamling der du går regelmessig på møter, lar deg engasjere i de tjenester som Gud har gitt deg utrustning og nådegaver til, og der du har en ordnet givertjeneste.

Salem sin visjon er uttrykt slik: ”Vinne, bevare, utruste og sende – til Guds ære.” Vårt kall er først og fremst å føre mennesker til Jesus Kristus slik at de kan bli vunnet for himmelen. I fellesskapet i storfamilien, som forsamlingen er, tror vi at dette kan lykkes. Vi ønsker å bygge et fellesskap av mennesker som vil se mennesker bli frelst, bevart, utrustet og engasjert i tjeneste. Alt til Guds ære!

Medlemskontingent pr. år er satt til kr. 300 pr. person. Personer under 16 år betaler halv pris.

Du kan melde deg inn når som helst i løpet av året. Giro for betaling av medlemskap sendes normalt ut i februar.

Medlemskap i Salem misjonskirke NLM Bergen er godt forenelig med et medlemskap i Den norske Kirke da Salem er som en forening å regne. Det er bare en innmelding i NLM trossamfunn som er uforenelig med medlemskap i Den norske Kirke.

Powered by Cornerstone