Bli med i tjeneste

Salem er en nådegavebasert menighet. Det vil si at vi ønsker at du skal få bruke dine evner til å tjene Gud i menigheten. Vi er opptatt av at alle som hører hjemme i menigheten vår skal finne seg til rette i en tjenestegruppe. På den måten kan vi både tjene Gud, tjene hverandre, og vi får et sosialt fellesskap i tjenestegruppen.

TJENESTEGRUPPENE I SALEM HAR TRE HOVEDFOKUS:

1. Utforming og gjennomføring av gudstjenestene våre.
2. Diakonalt, utadrettet arbeid gjennom Salem Nærmiljøsenter
3. Evangeliserende barne- og ungdomsarbeid. Her trenger vi ledere og andaktsholdere til leirer, barne- og ungdomslag i NLM Region Vest.

Vi håper du vil finne en tjeneste du kan trives med i Salem. Her kan du få en kort beskrivelse av de tjenestegruppene vi har. Dersom du har lyst å gjøre noe ut over disse tjenestene, hører vi gjerne på forslag fra deg om andre tjenestegrupper. Det viktigste for oss er at du får tjene med de gavene og evnene du har.

Dersom du har lyst å være med i en tjeneste kan du fylle ut skjemaet som du finner HER, da vil vi kontakte deg for en helt uforpliktende prat.

Powered by Cornerstone