Sjelesorg

Sjelesorg handler om omsorg for hele mennesket, og er et samtaletilbud for alle i Salem. Alle trenger vi å prate om smått og stort i livet, om det er om forhold til Jesus, deg selv eller andre. Grunnene er mange til at man ønsker å prate med en sjelesørger, og du er velkommen til samtale uansett grunn! 

Eksempler på hvorfor man søker sjelesorg:

  • Hjelp i forholdet til Jesus og Bibelen
  • Behov/ ønske å bekjenne konkret synd, hjelp til å motstå fristelser, bli satt fri fra det som binder
  • Hjelp til å sortere og forstå sin bakgrunn/ oppvekst
  • Hjelp til å håndtere tvil
  • Hjelp til å leve i sunne relasjoner
  • Hjelp til å takle sorg og kriser av ulike slag
  • Hjelp til å få er bibelsk selvbilde

…Listen kunne forsatt! Poenget er å vise at det er stor variasjon for hvorfor noen søker sjelesorgssamtale. Vi tror det er godt og viktig å sette ord på utfordringer i livet, og våre sjelesørgere ønsker å lytte til deg. 

Dersom du ønsker samtale, kan du ta kontakt på epost: sjelesorgsalembergen@nlm.no

Skriv navn, og hvis du vil kan du skrive noen setninger om hva du vil prate om. 

Powered by Cornerstone